Hierfixjenix

Alcoholgebruik en roken hangen samen met de mentale gezondheid van jongeren

Publicatiedatum: 6 februari 2024

Alcoholgebruik en roken kunnen nadelige effecten hebben op de mentale gezondheid van volwassenen. Maar hoe zit dit bij jongeren? Het Trimbos-instituut heeft dit onderzocht op basis van cijfers uit het laatste HBSC-rapport over jongeren van 12 t/m 16 jaar. Daaruit blijkt inderdaad dat alcohol drinken en roken samenhangen met een aantal mentale problemen onder jongeren.

Zo zien de onderzoekers een relatie tussen alcoholgebruik en hyperactiviteit, aandachtsproblemen en gedragsproblemen. Met alcoholgebruik bedoelen ze drinken en binge-drinken in de afgelopen maand. Dezelfde relatie zien de onderzoekers voor jongeren die dagelijks roken en voor jongeren die rookten in de afgelopen maand. Bovendien geven jongeren die in de afgelopen maand alcohol dronken of rookten hun leven gemiddeld een lager cijfer.

De onderzoekers zien geen relatie tussen alcohol drinken of roken en problemen in (het aangaan van) relaties met leeftijdsgenoten. Ook zien zij geen relatie tussen alcohol drinken en emotionele problemen. Hun bevindingen sluiten grotendeels aan bij eerdere onderzoeken in binnen- en buitenland.

Geen bewijs voor oorzaak-gevolgrelatie

Een belangrijke kanttekening is dat deze cijfers alleen laten zien dat er een verband is. Het HBSC-onderzoek vraagt jongeren op hetzelfde moment naar hun gebruik van alcohol en tabak en hun mentale gezondheid. Daardoor kunnen de onderzoekers niet bekijken of er sprake is van een oorzaak-gevolg relatie.

De uitkomsten bewijzen dus niet dat alcohol drinken of roken mentale gezondheidsproblemen bij jongeren veroorzaken. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat jongeren alcohol drinken of tabak gebruiken om met bestaande spanningen of mentale problemen om te gaan.

Lees het hele artikel op trimbos.nl >

Meer nieuws

Al het nieuws