Hierfixjenix

Sportclubs in Gooi en Vechtstreek aan de slag met naleving leeftijdsgrens

Publicatiedatum: 19 oktober 2023

In september 2023 hebben 17 sportclubs in de regio Gooi en Vechtstreek het ‘convenant naleving leeftijdsgrens sportclubs’ ondertekend. In dit project worden de sportclubs geholpen om verantwoord alcohol te schenken en hiermee te voldoen aan NIX18. De clubs die meedoen aan het project worden gedurende een jaar extra vaak gecontroleerd door een onderzoeksbureau, ze ontvangen uitgebreide feedback en extra begeleiding. Zo krijgen de deelnemende sportclubs toegang tot een dashboard waarin ze de ontwikkeling van de naleving van de leeftijdsgrens continue kunnen monitoren. Ook is er na elke ronde een bijeenkomst voor clubs en gemeenten om van elkaar te leren en te evalueren.

Als tegenprestatie voor deelname zetten de sportclubs stappen in het creëren van een gezonde sportomgeving. Zo is het de bedoeling dat zij in 2024 ook geheel rookvrij zijn.

In de gemeente Hilversum wordt al enige tijd met deze methode gewerkt na een succesvolle pilotperiode. Daarom is deze aanpak nu uitgebreid naar de rest van de regio.

Het project wordt begeleid door Bureau Objectief B.V. en is een samenwerking van gemeenten, GGD Gooi en Vechtstreek en sportclubs.

Meer nieuws

Al het nieuws