Hierfixjenix

Campagne ‘Zien drinken doet drinken’ van start

Publicatiedatum: 6 november 2023

Aandacht voor voorbeeldrol bij het drinken van alcohol

Maandag 6 november start de jaarlijkse campagne ‘Zien drinken doet drinken’. De boodschap van deze landelijke actie is dat kinderen en jongeren drinkgedrag van anderen kopiëren en dat volwassenen zich vaker kunnen afvragen: geven we zelf wel het goede voorbeeld? Op verschillende manieren vraagt GGD Gooi en Vechtstreek hiervoor de komende tijd aandacht. Zo worden er o.a. verschillende activiteiten voor ouders georganiseerd.

Kinderen kopiëren gedrag van anderen, ook drinkgedrag

Vanaf twee jaar kunnen kinderen de alcoholmerken onthouden en de glazen herkennen waaruit wordt gedronken. Vanaf het vierde jaar beginnen kinderen te onthouden wanneer hun ouders drinken. Ook merken ze dat het gedrag van hun ouders verandert, nadat ze hebben gedronken. Vanaf hun zesde jaar kunnen kinderen al ‘positieve verwachtingen’ hebben over de effecten van alcohol. In het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken positiever (gaan) denken over het drinken van alcohol, ongeacht de hoeveelheid. Als gevolg daarvan beginnen deze kinderen te vaak al op jonge leeftijd met drinken en gaan later meer drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken.

“Opvoeden is onder andere het goede voorbeeld geven.”

– Wethouder Joke Lanphen, voormalig huisarts en aanjager alcoholpreventie in regio Gooi en Vechtstreek

Voorbeeldrol van ouders

Gelukkig zijn veel ouders in Gooi en Vechtstreek zich bewust van hun voorbeeldrol. Maar liefst negen op de tien ouders vinden dat ze een voorbeeldfunctie hebben voor hun kinderen wat betreft alcoholgebruik (ouderonderzoek Gooi en Vechtstreek, 2021). Deze campagne moedigt ouders aan om na te denken hoe ze het goede voorbeeld kunnen geven. Bijvoorbeeld: Wat wordt er gedronken op een doordeweekse avond bij het avondeten, langs de lijn bij een jeugdwedstrijd of tijdens een kinderverjaardag?

Bijeenkomst voor ouders en ouderpakketten

In het verlengde van de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, organiseert GGD Gooi en Vechtstreek op woensdag 22 november een online ouderavond over alcohol en andere middelen (zoals vapes). Hiernaast zijn speciale ‘ouderpakketten’ samengesteld om het gesprek met het kind/jeugdige aan te gaan. Meer informatie over de bijeenkomsten en de ouderpakketten is te vinden op www.hierfixjenix.nl.

Samen voor een gezonde jeugd

In regio Gooi en Vechtstreek wordt er integraal samengewerkt om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Naast voorlichting aan ouders bestaat de aanpak onder meer uit het programma Helder op School, toezicht door gemeenten op de naleving van de NIX18 regels bij alcoholverstrekkers en voorlichting aan professionals.

Meer nieuws

Al het nieuws