De campagne Hier fix je NIX is ontwikkeld in opdracht van GGD Gooi en Vechtstreek, in samenwerking met Jeugd & Gezin, Jellinek, regiogemeenten, het onderwijs, sportverenigingen, horeca, supermarkten en slijterijen. Heb je vragen over de campagne, neem dan contact op met GGD Gooi en Vechtstreek via hierfixjenix@ggdgv.nl

 

Waarom deze campagne?

Onderzoek toont aan dat jongeren vaak via hun sociale omgeving aan alcohol komen. Of het lukt ze om het zelf te kopen, ondanks wetgeving die dit nadrukkelijk verbiedt. Hier fix je NIX sluit aan bij de doelen van de landelijke NIX18 campagne.

 

Over het doel

Door een heldere grens te stellen en die actief uit te dragen, helpen we jongeren om niet in de verleiding te komen. En we helpen elkaar door te laten zien dat we de norm NIX18 steunen. Dat doen we voor onze jongeren.

 

Samen verantwoordelijkheid nemen

Scholen, maar ook ouders, sportverenigingen en verstrekkers van alcohol – zoals de slijterij, supermarkt en horeca – staan achter de campagne. Met elkaar nemen we verantwoordelijkheid voor de gezondheid en ontwikkeling van jongeren.

 

Initiatiefnemers

Eind 2017 sloegen achttien middelbare scholen de handen ineen om alcoholgebruik onder jongeren te stoppen. Dit leidde in 2018 tot de ondertekening van een intentieverklaring met zo’n 200 partijen uit de regio (scholen, GGD, Jellinek, Halt, gemeenten, sportverenigingen, winkels, horeca). De campagne Hier fix je NIX is één van de gezamenlijke acties die de ondertekenaars van de intentieverklaring sinds 2019 samen uitvoeren. Jaarlijks zijn er meerdere campagnemomenten.

 

Integrale aanpak

De campagne Hier fix je NIX is onderdeel van de regionale aanpak om alcoholgebruik (onder jongeren) tegen te gaan. Naast deze campagne is er veel aandacht voor bijvoorbeeld toezicht & handhaving, voorlichting (op scholen), mysteryshoponderzoek en de voorbeeldrol van ouders. Meer informatie over de integrale aanpak vind je hier.

footer